Bericht und Fotos über Weißwurstessen 2017 unter "Cerchov" und dann "Bendahütte"

In den folgenden Rubriken können Sie ausführliche Informationen über meinen Lieblingsberg Čerchov erhalten.

Nachfolgend ein interessanter Beitrag über den Čerchov vom Vorsitzenden des Touristenclubs Domazlice, Petr Matějka:

Die Geschichte des Čerchov ist untrennbar mit seinem Aussichtsturm verbunden.

Bereits  im Jahre 1894 wurde ein hölzerner Aussichtsturm errichtet, die erste Hütte folgte im Jahre 1897. Sie mussten viel Begeisterung und Hingebung verspürt haben: die Mitglieder des tschechischen Touristenclubs Domažlice, die Mäzene - zum Beispiel Graf Stadion, Architekt Pasovský, die Domažlicer Sparkasse und viele andere. Mit Elan und Lust haben auch einfache Arbeiter und Handwerker gearbeitet. Sie haben es geschafft, den hölzernen Turm auf dem Čerchov-Gipfel in nur 33 Tagen zu erbauen. In den Jahren 1905 bis 1906 wurden die Arbeiten am Bau des gemauerten Aussichtsturms fortgesetzt, danach folgte der Bau der zweiten Hütte in den Jahren 1925 bis 1927.

Das Interesse der Wanderer am Čerchov war wahrlich groß. Für die Besucher haben die Wirtsleute viel getan: anfangs Štěpán Frey, danach Familie Mauer und seit dem Jahre 1922 Familie Konáš. Beim Provianttransport war ein Esel behilflich.

Die Skiläufer, die im Jahre 1911 zum ersten Mal den Čerchov erreichten, haben hier hervorragende Bedingungen für ihren neuen Sport gefunden.

Während des zweiten Weltkriegs, nach dem Anschluss des Chodenlandes an das faschistische Deutschland, konnte man den Čerchov nur von fern beobachten. Ein ähnliches Schicksal hatte der Čerchov in den 40 Jahren der kommunistischen Ära.

Erst nach 1989 hatte der Tschechische Touristenclub die neue Chance, seinen Besitz auf dem Čerchov zurück zu gewinnen. Einige Dokumente beweisen die vielen Verhandlungen mit den zuständigen Behörden bis zum 1. November 1999. An diesem Tag hat der Touristenclub Domažlice einen Teil seines damaligen Besitzes auf dem Čerchov zurück bekommen. Die Berghütte existierte leider nicht mehr, der Turm war in schlechtem Zustand und musste renoviert werden. Die dringendsten Arbeiten wurden schon Ende 1999 und in der ersten Hälfte des Jahres 2000 ausgeführt. Am 16. Juli 2000 - 95 Jahre nach seiner Entstehung - wurde der Aussichtsturm festlich wiedereröffnet.

Die Reparaturen werden fortgesetzt, aber alles hängt von den finanziellen Mitteln ab. Ein großer Teil davon konnte dank vieler freiwilliger Spenden aufgebracht werden.

Die Aussicht vom Turm in die weitere Umgebung wird zur Belohnung für den anstrengenden Aufstieg auf den Gipfel. Wer Glück mit dem Wetter hat, kann im Süden sogar die Donau und die Alpengipfel sehen.

Petr Matějka

 


Následuje zajímavý příspěvek od Petra Matějky, předsedy Klubu českých turistů Domažlice.

 

Historie Čerchova je neoddělitelně spjata s rozhlednou. Již v roce 1894 byla vystavěna dřevěná vyhlídková věž, první chata následovala v roce 1897. Členové Klubu českých turistů v Domažlicích museli mít hodně nadšení a obětavosti. Podporovali je ale i mnozí mecenáši, například hrabě Stadion, architekt Pasovský, domažlická spořitelna a další. S elánem a radostí pracovali ale i prostí řemeslníci. Zasloužili se o to, že dřevěná rozhledny na vrcholu Čerchova byla hotova za 33 dní. V roce 1905 byla vybudována kamenná rozhledna, pak práce pokračovaly v letech 1925 až 1927 výstavbou druhé chaty.

Zájem turistů o Čerchov byl opravdu velký. Pro návštěvníky hodně vykonali nájemci: nejprve Štěpán Frey, pak rodina Mauerova a od roku 1922 rodina Konášova. Při dopravě zásob pomáhala oslice Soňa.

Lyžaři, kteří se poprvé objevili na Čerchově v roce 1911, zde našli výborné podmínky. Během 2. světové války, po připojení části Chodska k fašistickému Německu, se mohlo na Čerchov dívat jen zdálky. Podobný osud měl Čerchov i po 40 let komunistické éry.

Teprve po roce 1989 měl KČT nové šance získat zpět svůj majetek na Čerchově. Dokumenty ukazují mnohá jednání s úřady do 11. listopadu 1999. Tento den dostal KČT Domažlice část svého bývalého majetku zpět. Horské chaty bohužel již neexistovaly, věž byla ve špatném stavu a musela být opravena. Nejnaléhavější práce byly vykonány již v roce 1999 a na jaře 2000.

16. července 2000, 95 let po svém vzniku, byla rozhledna slavnostně opět otevřena. Opravy pokračují, vše ale závisí na finančních zdrojích. Z velké části díky mnoha dobrovolným příspěvkům sbírky.

Vyhlídka z věže do okolí je odměnou za namáhavý výstup. Kdo měl štěstí na počasí, může na jihu vidět dokonce i Dunaj a vrcholky Alp.   

Petr Matějka
Blick in die Chiemgauer Alpen vom Cerchov aus mit Großvenediger und Westlicher Simonyspitze (1. November 2008)
Dank an Fritz Schenk aus Holzkirchen, der mir die beeindruckende Bergbeschreibung übermittel hat. Sie enthält die Höhe der Berge und die Entfernung. Die Sicht beträgt also bei guter Wetterlage über 250 Kilometer. Phantastisch.
Das Dachstein-Massiv im Hintergrund (1. November 2008)
Eine weitere Beschreibung von Fritz Schenk aus Holzkirchen.
Blick zum Hochkalter (links) und rechts das Kammerlinghorn (1. November 2008). Dank an Fritz Schenk aus Holzkirchen für die Infos.
Blick vom Cerchov in Richtung Kaisergebirge
Das gleiche Foto mit der Beschriftung von Fritz Schenk. Vielen herzlichen Dank dafür.