Zpráva o činnosti KČT – odboru Domažlice za rok 2011

Domažlický odbor Klubu českých turistů  měl k 31. 12. 2011    156       členů. V průběhu roku do našich řad vstoupili Libuše Kaderová, Jana Lásková, Ada Strýc a Štěpán Thomayer. Přejeme jim, aby mezi námi získali mnoho přátel a měli mnoho pěkných zážitků z turistiky.Bohužel však náš odbor  postihly i ztráty. Během roku zemřeli Václav Holeček,  Vladislav Malzer a inženýr Jiří Cibulka.Čest jejich památce. Činnost odboru řídil 11 členný výbor který se pravidelně scházel vždy 1x měsíčně a 1x i mimořádně.

První akcí v první půlhodině nového roku  bylo již 38. Novoroční setkání turistů na Vavřinci, jehož se účastnilo 47 turistů. Na památku z nočního výstupu na Vavřinec dostali pěknou novoročenku. Službu na vrcholu Vavřince v nelehkých zimních podmínkách zajistil pan Ryšánek. 

První den nového roku se konala další akce . V 10 hodin byl zahájen již 13. ročník Novoročního výstupu na Čerchov. Zúčastnilo se ho  150 osob. Na Čerchově byla uspořádána novoroční sbírka, t. zv. Novoroční čtyřlístek, která vynesla   ve prospěch handicapovaných turistů 3.316 Kč . Z výtěžku této celostátní sbírky byla pak v létě dokončena trasa pro invalidní turisty u Hradce Králové. Rozdáno bylo na 150 čtyřlístků.  Setkání na Čerchově se účastnil i starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach, ředitel Městských lesů Domažlice Ing. Jan Benda, starosta Waldmünchenu Markus Ackermann, zemský rada okresu Cham Franz Löffler, a Franz  Priffling z Waldmünchenu v historickém kroji ponocného. Ten již tradičně ve verších pozdravil přítomné a popřál Čerchovu vše nejlepší.Třetí akcí 1. ledna loňského roku byla Novoroční vycházka na Díly s účastí  23  turistů.    Turistické vycházky pro veřejnost jsme pořádali celkem 29x. Účastnilo se jich 366 turistů a ušli celkem 289 km. Navštívili při tom různá, často málo známá místa Plzeňského kraje.  Vycházky připravili a vedli tito vedoucí: nejčastěji Karel Bílek, a dále pak Anna Léblová, Marie Janutková, Petr Matějka, Miroslav Ryšánek, Svatopluk Doubek, Marie Senohrábková a Jiří Mathauser.Paní Senohrábková a Jiří Bejsta připravili i celodenní výlety a pobyty: 2.7. Toulky k šumavským jezerům, 16.7. Výlet k pramenům Vltavy a 22. – 29 8. Toulky po Krkonoších. Celkem se jich účastnilo 55 turistů.  Tradiční akcí bylo 9. dubna  Odemykání České studánky. V tomto roce však netradičně jako  součást celostátní akce s názvem Eurorando – voda ze střechy Evropy. Během odemykání studánky byl odebrán vzorek vody do specielní lahvičky a spolu s vodami dalších českých řek putoval na podzim do španělské Granady. Podobné akce se uskutečnily ve 14 evropských zemích: v České republice, Španělsku Dánsku, Francii, Německu, Slovinsku, Itálii, Slovensku, Lucembursku, Polsku, Belgii, Švýcarsku, Švédsku a Srbsku. Nejvíce akcí – 168 s 30 697 účastníky však bylo v České republice. I naše Odemykání České studánky mělo rekordní účast  600   turistů. Rozdáno bylo 550 pamětních diplomů. K prodeji jsme nabízeli i kovové odznaky této akce. Fotografie z odběru vody z České studánky se dostaly i do časopisu Turista. Na úspěchu akce se kromě členů domažlického KČT podílely i Městské lesy Domažlice, které se tradičně postaraly o občerstvení u Zelené chýše. Z hostů jsme přivítali poslance Jana Látku,starostu Domažlic Ing. Miroslava Macha, starostu Furth im Wald Johannese Müllera, ředitele Městkých lesů Domažlice Ing. Jana Bendu, bývalého předsedu KČT Plzeňského kraje Václava Zykmunda  a  vedoucího skupiny asi 70 turistů Waldverein z Furth pana Waltra Spiesse. Studánku odemykali předsedové turistů – za Domažlice Petr Matějka a za partnerský Furth Walter Spiess. Kromě klenečského souboru Haltravan se na hudebním doprovodu účastnila i skupina trubačů bavorského mysliveckého spolku z Furthu. Pan Karl Reitmeier nám zde předal na opravu rozhledny na Čerchově 728 eur.V Chodově pak proběhla veřejná sbírka na Čerchov, která vynesla         1.493 Kč. Všem, kteří se na organizaci akce podíleli děkujeme. Akci finančně podpořilo Město Domažlice.   

 

1. 5. Se uskutečnila Májová vycházka rodičů s dětmi.  Na 4km trase pod Vavřincem se prošlo 90 účastníků, z toho bylo 51 dětí.  Při organizaci vycházky  nám pomáhali domažličtí Junáci. Akce byla finančně podpořena Městem Domažlice.

 

30. 7. jsme uspořádali již 7. Setkání turistů na Čerchově. Tentokrát nám ale velmi nepřálo počasí. Teplota 8 stupňů, mlha, déšť a silný vítr odradil mnoho lidí. Přesto se v závětří garáže na vrcholu Čerchova sešlo na 200 otužilých turistů. Hudební pořad zajistili trubači okresního mysliveckého svazu a soubor Haltravan z Klenčí. Z hostů zde byla senátorka JUDr Jiřina Rippelová, zástupce radnice Furthu a předseda KČT Plzeňského kraje Josef Sýkora. V průběhu slavnosti nám pan Reitmeier předal výtěžek sbírky, kterou ve prospěch oprav Kurzovy věže uspořádal v Bavorsku: 1.235 euro od 15 dárců. Další bavorský turista pan Helmut Ruhland zde domažlickým turistům předal 335 eur a 1000 Kč, které dostal místo dárků ke svým narozeninám a věnoval je na opravu rozhledny.

Za tyto skutky srdečně svým bavorským kolegům děkujem

17. 9. se konala tradiční Vzpomínková pěší pouť z Klenčí do Furthu. Mezi asi 200 účastníky bylo  50 českých. V úvodu účastníci pouti uctili památku spisovatele Jindřicha Šimona Baara položením kytice na jeho hrob v Klenčí.

U náhonu Bystřice, na tzv. Köglerově zastavení zajistily Městské lesy Domažlice a turisté z Furthu společné občerstvení pro účastníky pouti. V cíli cesty na hřbitově ve Furthu jsme položením věnečku vzpomněli na zakladatele této pouti Oskara Köglera. Po  mši ve hřbitovním kostelíku následovala večeře a zábava v sále společenského domu Kolpighausu. Akci finančně podpořilo Město Domažlice. 24. 9. jsme za krásného podzimního počasí uspořádali tradiční, již 23. ročník  akce Toulky zlatem podzimu. Tohoto pochodu pro rodiče s dětmi se zúčastnilo 73 osob, z toho bylo 43 dětí. S organizací nám pomáhali domažličtí skauti. Akci finančně podpořilo Město Domažlice. 5. 11. jsme zamykali Českou studánku. Účast veřejnosti byla opět velmi vysoká: okolo 400 turistů. Studánku zamykal starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach a jeho kolega Johannes Müller z Furthu. Mezi hosty byli   senátorka JUDr Jiřina Rippelová, starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach a ředitel Městských lesů Domažlice Ing. Jan Benda. V průběhu slavnosti nám pan Reitmeier předal další výtěžek bavorské sbírky na Čerchov: 330 eur. Na místě přidal pan Müller dalších 200 eur. Akce byla finančně podpořena Městem Domažlice.                  Kromě našich akcí jsme svojí účastí podpořili i akce okolních odborů. Byly to:Jarní setkání turistů plzeňského kraje ve Kdyni, pochod Plzeňská šlapka, Senior pochod, Chodská bůta, Chotěšovský pochod, Holýšovské kilometry pochod Podzim pod Zelenou horou  a zájezd Se Sokolem na rozhledny – Za krásami Českého lesa s výstupem  na hrad Reichenstein a rozhlednu Ebene u Stadlernu. Vyvrcholením pak bylo Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje v Chrástu u Plzně. Zde byli oceněni 4 naši členové: Marie Senohrábková, Jiří Bejsta, Karl Reitmeier a Jürgen Kögler. Zúčastnili jsme se také slévání vod  povodí Berounky a Vltavy, které se konalo dne 28.5. v Radotíně pod názvem Kde se snoubí Berounka s Vltavou. Voda z České studánky se zde slila s vodou z dalších 26 pramenů jihočeských a západočeských potoků a řek než doputovala do španělské Granady.  Kromě toho se zástupci našeho odboru účastnili Volební konference KČT Plzeňského kraje v Melchiorově huti,valné hromady partnerské turistické organizace Waldverein Furth im Wald,výročních schůzí dobrovolných hasičů a Sokola aoslav domažlických hasičů – svátku sv. Floriána. Během roku jsme zrušili oba plánované autobusové zájezdy. Zájezd do Lešan pro malý počet zájemců a zájezd do Jižních Čech pro nevhodný termín.   V zimním období jsme připravili 3 turistické besedy:10. 2. Divoký Kurdistán (přednášela Jaroslava Wollerová)24. 2. Jižní Francie (přednášel Mgr. Josef Nejdl z Muzea Chodska)10. 3. Češi v rumunském Banátu (přednášeli p. Friš a p. Šotová z Klatov) Celkem se těchto besed zúčastnilo 81 zájemců o cestování. Na nájem přednáškové místností v gymnáziu věnovali účastníci besed 1.003.- Kč.  Dále jsme připravili 1 zájezd do velkého divadla v Plzni25. 11. na komedii Přišel na večeři. Zájezd zajistila a vedla Mgr. Emílie Nosková. Pro malý zájem však zvažujeme zrušení dalších divadelních zájezdů.             A nyní k našemu majetku. Péči o inventář - sportovní a turistické potřeby má správce Svatopluk Doubek.  O svěřený majetek se svědomitě stará. Na Čerchově proběhla loni již 11. sezóna. Za rok 2011 navštívilo rozhlednu 7 450 turistů, což je o 1. 381 víc než v loňském roce. Je to možná důsledek zavedení autobusové sezónní linky na Čerchov. Celkem se od roku 2000  z ochozu Kurzovy věže  rozhlédlo 93.814 turistů. Je velmi pravděpodobné, že v roce 2012 dosáhne počet návštěvníků Kurzovy věže čísla 100.000.         Návštěvníci Čerchova darovali na opravu rozhledny 7.469.- Kč. Za rok 2011 věnovali dárci 54.112,- Kč a 2.280 eur (57.000 Kč), celkově od roku 2000 to bylo1.446.408.- Kč. Výdaje na opravy však v roce 2011 vyšly na 646.702 Kč,- Kč a celkově již 3.046.585,- Kč. V roce 2011 vypršel termín sbírkového účtu na opravy rozhledny, proto jsme provedli závěrečné vyúčtování pro Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad. Při závěrečné kontrole dané zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb, nebyly shledány žádné nedostatky. V nejbližší době zažádáme o povolení nové sbírky na opravu rozhledny na Čerchově.         V opravách jsme pokračovali i loni. FIRMA Pegisan s.r.o. provedla během druhé poloviny dubna a  začátkem května statické zajištění  západní stěny a jihozápadního nároží rozhledny. Zdivo bylo z trubkového lešení odspárováno a očištěno. Nutné části kamenného zdiva byly vyklínovány a na těle věže se provedlo hloubkové spárování s ručním dočištěním spár. Nejvíce narušená místa se staticky zajistila pomocí injektážních vrtů. Zdivo bylo zbaveno mechových částic, celoplošně očištěno a impregnováno hydrofobizačním přípravkem k ochraně proti povětrnostním vlivům a k zamezení průniku vlhkosti do vnitřních částí. 90% nákladů z 535. 731 Kč bylo hrazeno z grantu Ministerstva zemědělství pod názvem Program rozvoje venkova, který se nám podařilo získat v roce 2010.

Dále byly na rozhledně vyměněny dveře na ochoz, které podlehly zubu času. Vyměněno bylo i jedno okno v turistické chatce. Vlastními silami jsme provedli nátěry lavic a stolů na terase u rozhledny,  nátěry podlážky vyhlídkového ochozu a západní strany turistické chatky. Podíleli se na tom Petr Matějka, Karel Bílek, Jaromír Krčma, Růžena Krčmová, Svatopluk Doubek,  Ada Strýc a Jiří Mathauser.

Protože vnitřní zdivo věže porůstalo mechem a řasami a tím docházelo k jeho poškozování, nechali jsme odbornou firmou Löbl s.r.o. provést sanaci zdiva. To bylo mechanicky očištěno a napuštěno přípravkem proti řasám a mechům.

Celkově opravy v roce 2011 přišly na 646.702 Kč.

V roce 2011 jsme nechali provést revizi hromosvodu, revizi všech 3 hasičských přístrojů v rozhledně a v chatě a revizi komínu v turistické chatce. Všechny revize dopadly úspěšně. Na rok 2012 připravujeme opravu fasády věže na jižní a východní (vchodové ) straně pod římsou. V podstatě jde o pokračování statického zajištění spodní části dalších 2 stran rozhledny. Na tyto opravy jsme zažádali o grant z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na podporu venkovské turistiky. Bohužel náš projekt nebyl podpořen a grant nám nebyl přiznán. Proto jsme zažádali o nadační příspěvek České energetické závody. Naše žádost byla zařazena do grantového řízení a o výsledku budeme informováni po jednání správní rady v lednu. Dále jsme zažádali i ústředí Klubu českých turistů v Praze o dotaci na údržbu tělovýchovných zařízení  z fondu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledek se dozvíme v měsíci březnu.Dále musí být horolezeckou technikou provedeny nátěry spodní strany podlážky ochozu, jako impregnace proti hnilobě. Brigádnicky provedeme ochranné nátěry dřevěné nástavby věže, okenic a severní strany chatky. Úkolů tedy máme víc než dost, protože údržba 107 let staré rozhledny v drsných klimatických podmínkách  je náročná.                    Do nové turistické sezóny 2012 připravujeme na Čerchov řadu suvenýrů. Máme připravenu i novinku – pexeso Rozhledny ze série Nostalgie. Věříme, že i tato drobnost pomůže k propagaci Čerchova.         Na Hrádku u Chodské chalupy máme umístěno třímetrové vyhlídkové panorama. Protože vlivem povětrnosti vybledlo, provedli jsme jeho opravu. S údržbářem Chodské chalupy jsme jej demontovali a Petr Matějka provedl v měsíci září obnovu nápisů a malby. Od konce měsíce září panorama opět slouží turistům k orientaci  tohoto krásného místa. Drobnou opravu potřebuje i panorama na Vavřinci a důkladnou opravu musí prodělat v roce 2012 panorama na Baldově, protože podléhá korozi. S Baldovem je spojen další problém. Cesta na Baldov z Domažlic ve své horní části zarůstá kopřivami a co hůř, vyskytl se zde i bolševník velkolepý. Žádali jsme proto majitele pozemku, Státní zemědělský půdní fond o chemickou likvidaci bolševníku, aby lidé nemuseli cestu obcházet po okraji pole. Na jaro byl přislíben postřik cesty herbicidem. 

Pro své členy poskytuje KČT  slevy Eurobeds. Smluvní partneři poskytují 5 až 50% slevy na vstupy, různé služby a prodej. V Domažlicích poskytuje 5% slevy na ubytování firma Hrbáček v chatkách na Hrádku, dále  Muzeum Chodska (20%) a  Galerie bratří Špillarů(20%) na vstupy, Foto Slačík (10%) na prodej sboží a služby a knihkupectví Haasová (5%)na prodej knih a map. Je jen na turistech, zda tyto výhody budou využívat a poskytovatelé slev budou ochotni je pak dát i v příštím roce. Čím větší bude od turistů o slevy zájem, tím širší bude nabídka těchto slevových míst.

 Do turistické činnosti patří i činnost značkařská. Našim  značkařům, kteří pečují o 619 km turistických tras za to patří náš dík. Každoročně musí být 1/3 tras tj. okolo 200 km přeznačeno. Vyvěšují se nové mapy, stojany a směrovníky, cesty se udržují průchodné. Aktivních bylo 25 značkařů evidovaných na našem okrese.  

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří Klub českých turistů Domažlice podporují. Zejména Městu Domažlice, které svými granty finančně podpořilo 6 našich akcí celkovou částkou 29.400 Kč. Město také poskytlo příspěvek na pojištění Kurzovy věže v částce 3.109 Kč. S městem Domažlice jsme také připravili prohlášení partnerství ohledně spolupráce na Čerchově.  Městským lesům Domažlice děkujeme za výbornou spolupráci na mnoha turistických akcích, za vstřícný přístup k turistům a propagaci Čerchova. Děkujeme i všem sponzorům a příznivcům  za podporu naší činnosti pro veřejnost.

 Do nového roku 2012 přeji Vám všem hodně zdraví a radosti z turistiky.

Ocenění turistů 19.1.2012 26. 11. 2011 v Chrástu u Plzně při Podzimním setkání turistů Plzeňského kraje oceněni děkovným listem za celoroční aktivní práci a činnost ku prospěchu české turistiky:Jiří Bejsta, Marie Senohrábková, Jürgen Kögler a Karl Reitmeier 19. 1. 2012Poděkování za obětavou práci pro Klub českých turistů:Ing. Jan Benda – spolupráce Městských lesů Domažlice při tur. akcíchKarel Bílek – organizační činnost, vedení vycházek a zájezdůSvatopluk Doubek – vedení vycházek a org. činnostVěra Kuželková – svědomité vedení financí odboruJaromír Krčma – technickou přípravu turistických akcíAnna Léblová – administrativní činnost spojenou s databází členské                         základny a evidencí jubilantůMiroslav Ryšánek –  vedení vycházek a značkářskou činnostPoděkování za dobrou spolupráci a  pomoc Klubu českých turistů:Josef Váchal za spolupráci se Sokolem Domažlice při turistických                        akcíchKarl Reitmeier - za  vytvoření sbírkového účtu v Bavorsku ve prospěch oprav Kurzovy věže na Čerchově a za objektivní a podrobné informace v novinách Chamer Zeitung o akcích KČT a Waldverein Furth im Wald                                 

Walter Spieß – za dobrou a dlouholetou spolupráci s KČT Domažlice a za finanční podporu oprav Kurzovy věže na Čerchově     

 


Turistické akce v květnu 2013

Středa 1. 5.

Májová vycházka rodičů s dětmi (35. ročník). Start od ZŠ Msgre B. Staška od 13.30 do 14.30 hod. Trasa: Svatá Anna, rozcestí pod Vavřincem, vodárna pod Vavřincem (4 km). V cíli diplom a možnost opékat donesené uzeniny. Akce KČT „Za toulavým náprstkem“ se koná s finanční podporou města Domažlice a ve spolupráci s Junákem Domažlice. 

Středa 8. 5.

Účast na pochodu Plzeňský senior puchýř a Duhová cesta. Odjezd z nádraží ČD v 6.06 hod. do Plzně. Start od 8 do 11 hod. v Plzni – Bolevci na Ranči Šídlovák. Trasy 6, 10, 15 a 20 km. Vede M. Senohrábková. Informace J. Valach, tel. 774 944 370. 

Sobota 11. 5.

Účast na pochodu Za Kdyni štíhlejší. Odjezd z nádraží ČD v 11.48 hod. do Kdyně. Start od 12 do 13 hod. u restaurace Škarmanka. Trasy 12 a 15 km. Cíl od 15 do 19 hod. v Brnířově. Informace J. Jančík, tel. 379 734 110. 

Sobota 18. 5.

Účast na pochodu Chodská bůta. Odjezd buď autobusem v 11.30 hod. do Hluboké nebo vlakem v 11.48 hod. do Chodské Lhoty.  Účast na pochodu Klatovský karafiát. Odjezd z nádraží ČD buď v 6.09 hod. nebo v 7.48 hod. do Klatov. Start od 7.30 hod. do 10 hod. v Sokolovně. Trasy: 15, 25 a 40 km. Informace: T. Baierl, tel. 721 608 687.

Sobota 25. 5.

Účast na pochodu Staňkovský nezmar. Odjezd z nádraží ČD v 7.31 hod. do Staňkova. Start od 7.30 hod. v Sokolovně. Trasy 15, 25 a 30 km. Informace J. Navrátil, tel. 723 237 675. 

Neděle 26. 5.

Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD v 13.05 hod. do Klenčí pod Čerchovem. Trasa: Klenčí, Draženovská hora, Hrádek, Trhanov (8 km). Návrat do Domažlic vlakem. Vede H. Šimovičová.

Připravujeme:

Sobota 1. 6.

Zájezd do SRN „Na stezku nad koruny stromů“. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 6 hodin. Zastávky: Velký křemenný val, Maibrun (zde stezka nad korunami stromů, vstupné 5 euro a velké zábavní centrum), St. Englmar (vzdušné lázně), Kollnburg (výstup na hrad), Hölenstein (Pekelný kámen – přehrada). Možnost občerstvení na všech zastávkách. Pěšky do 3 km, vede K. Bílek.   Návrat okolo 19. hod. Cena: pro děti a členy KČT 210 Kč, ostatní 260 Kč. Přihlášky a peníze přijímá p. Marie Senohrábková, tel. 379 724 113 nebo 723 331 714.