Program turistických akcí KČT odboru Domažlice rok 2012

Leden

  1. 1.   Novoroční setkání na Vavřinci, 39. ročník. Zajišťuje M. Ryšánek

  1. 1.   Novoroční výstup na Čerchov, 14. ročník. Zajišťuje J. Kuželka

  1. 1.   Novoroční vycházka na Díly. Vede M. Senohrábková

19. 1.   Valná hromada odboru KČT Domažlice           

 

Únor

14. 2.   Valentýnská vycházka. Vede K. Bílek

            Turistická beseda.

 

Březen

17. 3.   Pochod Plzeňská šlapka (pořádá KČT Bolevec)

21. 3.   Vítání jara – turistická vycházka. Vede K. Bílek

 

 

Duben

14. 4.   Odemykání České studánky, 20. Ročník. Vede P. Matějka

15. 4.   Jarní setkání turistů Plzeňského kraje v Újezdu nade Mží (pořádá KČT odbor J. Danzera Plzeň)

21. 4.   Lenochod – turistický pochod Gymnázia J. Š. Baara

22. 4.   Vycházka k prameni Radbuzy. Vede K. Bílek

 

Květen

  1. 5.   Májová vycházka rodičů s dětmi – 34. ročník, 4 km. Akce KČT „Za toulavým           náprstkem“

 19. 5. Zájezd do šumavského podlesí (Rabí, Frymburk, Volenice, Hoslovice). Vede K. Bílek.    

 19. 5  Účast na pochodu  Klatovský karafiát (pořádá KČT Klatovy)

 26. 5. Účast na pochodu  Staňkovský nezmar (pořádá oddíl turistiky TJ Sokol Staňkov)

 

 

Červen 

            Toulky po Šumavě – prameny Vltavy. Vede M. Senohrábková

 

 

Červenec

9. 7.     Toulky po Šumavě. Vede M. Senohrábková

         

Srpen

26.8. Účast na pochodu Všechny cesty vedou na Chlum. (Pořádá KČT Bolevec Plzeň).

. 

Září

15. 9.  Vzpomínková pěší pouť Klenčí pod Čerchovem – Furth im Wald, 20. ročník, 18 km.

           Vede P. Matějka

22. 9.  Toulky zlatem podzimu – pochod pro rodiče s dětmi. Akce KČT „Za toulavým

           náprstkem“, 24. ročník, 5 km

 

 

Říjen

6.10.  Zájezd na severní Plzeňsko (Rabštejn nad Střelou, vrch Vladař, Chýše, Lubenec,

          Vochlice, hrad Hartenštejn u Bochova (rozhledna). Vede K. Bílek.       .

12. - 14.10. Účast na pochodu Podzim pod Zelenou Horou – memoriál Jiřího Sedláčka,     Světový  den chůze (pořádá OKČT Nepomuk).

13.10.- Účast na pochodu Smyčka Radbuzy (pořádá oddíl turistiky TJ Sokol Staňkov).

 

 

Listopad            

 10.11.   Zamykání České studánky – 20. ročník.  Vede P. Matějka            

  4. 11.  Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje v Tachově ( pořádá KČT – odbor Tachov).

              Turistická beseda

              Zájezd do divadla v Plzni

 

Prosinec 

 5. 12. Mikulášská vycházka              

            Ukončení turistické sezóny v roce 2012

    
Srdečně zveme všechny příznivce turistiky, členy KČT i ostatní   

 

Mimo uvedené akce se v neděli konají  pravidelné  turistické  vycházky.  Aktuální informace naleznete v  Domažlickém deníku,  Novém Domažlicku, Domažlickém zpravodaji, ve  vývěsce odboru na náměstí a na internetových stránkách města Domažlice: http:www.domazlice.info/pro-turisty/.  Změna programu vyhrazena.  

 

Všem dárcům na opravy Kurzovy věže a přístřešku na Čerchově srdečně děkujeme.Číslo účtu: 760 453 379/0800   

Adresář  

Ústředí Archeologická 2256  155 00 Praha 5 – LužinySekretariát: tel. 251 610 181, 736 754 001, e-mail: kct@kct.cz  

Oblast 

Oblastní výbor KČT Plzeňského kraje, Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň e-mail: ovkct104@kcz.cz 

Předseda: Josef Sýkora, Brněnská 43, 325 00 Plzeň, tel. 777 924 904. E-mail: sykora.kctbolevec@seznam.cz 

Místopředseda, značení, ochrana přírody: Karel Kašpar, Husova 141, 349 01 Stříbro, tel. 736 754 163, 739 578 951, E-mail: karelkaspar46@seznam.cz 

Péče o členy: Miroslav Frei, Dělnická 487, 345 06 Kdyně, tel. 604 537 044, E-mail: kct.kdyne@kct.cz 

Výkonná sekretářka a hospodářka: Pavla Kindelmannová, Sokolovská 39, 323 00 Plzeň, tel. 736 754 140  

Prezentace a propagace: Lukáš Ptáček, tel. 736 754 627, E- mail: ptacek.kctbolevec@seznam.cz 

Čestný předseda oblasti: František Moser, Americká 38a, 301 00 Plzeň, tel. 604 776 721, E-mail: f.moser-ivv-kct@seznam.cz 

Krajská komise značení – předseda a sekretář: Ing. Vladislav Sajdl, Rokycanova 1060/II, 337 01 Rokycany, tel. 727 406 807. e-mail: sajvl@seznam.cz  

Kontaktní adresy členů výboru KČT Domažlice 

 Předseda:Mgr. Petr Matějka, Mánesova 512, 344 01 Domažlicetel.: 379 724 600 a 724 088 949E-mail: matejkapetr.do@gmail.com 

 Místopředseda:Karel Bílek, Kunešova 509, 344 01 Domažlicetel.: 379 725 124 a 606 529 091

Jednatelka: Marie Janutková, Palackého 214, 344 01 DomažliceTel. 606 160 746E-mail: marie214@seznam.cz  

Hospodářka: Věra Kuželková, Fügnerova  231, 344 01 Domažlicetel. 379 776 677E-mail: KuzelkovaV@seznam.cz 

Členové:Svatopluk Doubek, Žižkova 160, 344 01 Domažlicetel. 721 167 636E-mail: svataD@seznam.cz 

Jaromír Krčma, Na Milotově 381, 344 01 Domažlice,  tel. 774 177 679

Anna Léblová, Mánesova 538, 344 01 Domažlice,  tel. 721 124 501

Mgr. Jiří Mathauser, Chodov 162, 345 33 Trhanov, tel. 379 795 142 a 606 299 010 

Mgr. Emílie Nosková, Mánesova 538, 344 01 Domažlice, tel. 379 725 428 a 602 280 721E-mail: noskova@gymdom.cz

Miroslav Ryšánek, Dvořákova  446, 344 01 Domažlice, tel. 731 749 669

Jaroslava Wollerová, Mánesova  203, 344 01 Domažlice, tel. 379 723 192 a 720 626 447

  

Výhody členství v KČT Eurobeds

Každý člen obdrží slevovou kartu Eurobeds, s níž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému Eurobeds.

Slevy na ubytování

Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku. 

Časopis Turista

Je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné. Vychází 10 čísel ročně. 

Mapy KČT

Každý člen s platným poukazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 20% běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu.

Slevy na startovném

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným poukazem.

Pojištění

Centrálně jsou pojištěni jen metodičtí pracovníci KČT (vedoucí a cvičitelé). Člen KČT se může výhodně pojistit i na cesty do zahraničí. Pojištění se vztahuje mimo jiné i na pohyb v horách nad 2000 m, vysokohorskou turistiku, horolezectví a lyžování mimo vyznačené sjezdovky.

Sleva na dopravu

KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při provozování turistické činnosti.. Tato dotace je poskytována při zakoupení zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah.


Zpráva o činnosti KČT – odboru Domažlice za rok 2010 - Versammlung KCT

Domažlický odbor, největší odbor v Plzeňském kraji, měl k 31. 12. 2010 163 členů. V průběhu roku přistoupili paní Věra Valíková, Blanka Heriánová a Libuše Kaderová.

Bohužel nás navždy opustili paní Dagmar Horová, Václav Holeček  a Marie Podruhová.

Čest jejich památce.  

Činnost odboru řídil 11 členný výbor který se pravidelně scházel vždy 1x měsíčně a 1x též mimořádně. Své akce pro veřejnost prezentujeme na stánkách regionálního tisku, Domažlického zpravodaje, ve vývěsce na náměstí a na internetových stránkách města Domažlice, plzeňského kraje a dokonce i v zahraničí, v Bavorsku na internetových stránkách našeho člena, novináře pana Karla Reitmeiera.  

         První akcí loňského roku bylo již 37. Novoroční setkání turistů na Vavřinci, jehož se účastnilo 46  osob. Všichni si odnesli z rukou pana Ryšánka  pěknou novoročenku.

Tentýž den v 10 hodin odstartoval 12. ročník Novoročního výstupu na Čerchov. Zúčastnilo se ho  250 osob. Rozdalo se 130 novoročenek. V průběhu akce byla uspořádána novoroční sbírka, t. zv. Novoroční čtyřlístek  ve prospěch handicapovaných turistů . Výtěžek sbírky byl určen na výstavbu turistické trasy pro vozíčkáře u Třeboně.  Setkání na Čerchově se mimo jiné účastnil i starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach, starosta Klenčí pod Čerchovem Karel Smutný, starosta Waldmünchenu Franz Löffler, ředitel Městských lesů Domažlice Ing. Jan Benda a Franz  Priffling z Waldmünchenu v historickém kroji ponocného. Ten ve verších pozdravil přítomné a popřál Čerchovu a turistům vše nejlepší.

Třetí akcí 1. ledna loňského roku byla Novoroční vycházka na Díly s účastí  24  turistů. 

Turistické vycházky pro veřejnost jsme pořádali celkem 24x. 289 účastníků při nich ušlo 227 km a poznávalo různá, i opomíjená  místa našeho kraje.  Vycházky připravili a vedli tito vedoucí: nejčastěji Karel Bílek, a dále Miroslav Ryšánek, Marie Janutková, Hana Šimovičová, Marie Senohrábková, Petr Matějka, Jiří Mathauser, Svatopluk Doubek, Emílie Nosková a Anna Léblová.

Připravili jsme  4 celodenní výlety a pobyty: 15. 5. celodenní výlet do Pošumaví (Nemilkov, hrad Velhartice, Hory Matky Boží a Kolinec. Vedl Petr Matějka.

Od 5. 7. týdenní putování po Šumavě (Hůrka, jezero Laka a Prášily) vedla Marie Senohrábková.

Rovněž týdenní putování po Šumavě (Modrava, Rybárna, Javoří pila, Tříjezerní slať a Rokyta) od 17.7. vedla Marie Senohrábková.

Další celodenní výlet na Šumavu dne 9.10. (Železná Ruda, Debrník, Polom a vrch Debrník) vedl Karel Bílek. 

Z větších akcí jsme uspořádali 10 . 4. 2009 Odemykání České studánky s účastí asi  400   osob. ČD dobře zvládly ranní i odpolední nával turistů, policie ČR zajistila bezpečný přechod obchvatu České Kubice a Městské lesy se tradičně postaraly o občerstvení u Zelené chýše. Z hostů jsme přivítali starostu Domažlic Ing. Miroslava Macha, starostu Furth im Wald Johannese Müllera, ministra spravedlnosti JUDr Jiřího Pospíšila, poslance parlamentu ČR Jana Látku, ředitele Městských lesů Domažlice Ing. Jana Bendu, předsedu KČT Plzeňského kraje Václava Zykmunda  a  vedoucího skupiny turistů Waldverein Furth pana Hocha. Studánku odmykal starosta Domažlic Ing. Mach a starosta Furthu Müller. Odmykání České studánky natáčela do regionálního zpravodajství televize Z1.

V Chodově pak proběhla veřejná sbírka na Čerchov, která vynesla 1441 Kč. Akci finančně podpořilo Město Domažlice.

Další akcí byla 1. 5. Májová vycházka rodičů s dětmi.  Na 4km trase pod Vavřincem se prošlo 123 účastníků, z toho bylo 64 dětí.  Během cesty děti plnily různé sportovní disciplíny. Při organizaci akce  nám pomáhal Dům dětí a mládeže Domino a v cíli domažličtí Junáci. Akce byla finančně podpořena Městem Domažlice.

18. 9. se konala tradiční Vzpomínková pěší pouť z Klenčí do Furthu. Mezi asi 200 turisty bylo 43 českých. V úvodu účastníci pouti uctili památku spisovatele Jindřicha Šimona Baara položením kytice na jeho hrob v Klenčí.

U náhonu Bystřice, na tzv. Köglerově zastavení  Městské lesy Domažlice a turisté z Furthu zajistili společné občerstvení pro účastníky pouti. V cíli cesty na hřbitově ve Furthu jsme položením věnečku vzpomněli na zakladatele pouti pana Oskara Köglera. Pak se  všichni sešli na společné mši ve hřbitovním kostelíku a po jejím skončení se přesunuli do společenského centra v  Kolpinghausu, aby se posilnili a pobavili po namáhavé  cestě. Akci finančně podpořilo Město Domažlice.

26. 9. jsme uspořádali tradiční, již 22. ročník  akce Toulky zlatem podzimu. Tohoto pochodu pro rodiče s dětmi se zúčastnilo 42 osob, z toho bylo 23 dětí. Na 4 zastaveních děti poznávaly podzimní plody, savce, ptáky a houby. V cíli na louce u Havlovic bylo díky domažlickým Junákům připraveno ohniště pro opékání vuřtů. Akci finančně podpořilo Město Domažlice

6. 11. jsme zamykali Českou studánku. Účast veřejnosti byla opět velmi vysoká: okolo 400 turistů. Z bavorské strany přišla kromě turistů z Waldvereinu Furth i početná skupina turistů z Waldmünchenu. Studánku zamykal předseda domažlického odboru KČT Petr Matějka a jeho kolega z Furthu, předseda Waldvereinu  Walter Spiess.  Mezi hosty byli ministr spravedlnosti JUDr Jiří Pospíšil, poslanec poslanecké sněmovny ČR Jan Látka,  senátorka JUDr Jiřina Rippelová, starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach a ředitel Městských lesů Domažlice Ing. Jan Benda. V Chodově opět proběhla sbírka na Čerchov. Tentokrát vynesla 170.- Kč.  Paní Navrátilová darovala 620.- Kč. Akce byla finančně podpořena Městem Domažlice. Celkem Město Domažlice svými granty podpořilo 6 našich akci celkovou částkou 21 100.- Kč. Na oplátku zase naši turisté pomohli Městu Domažlice pořadatelskou službou při Chodských slavnostech.

Největší akcí našeho odboru minulého roku bylo Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje, které se uskutečnilo  dne 20.11. Připravovalo jej 35 organizátorů déle než půl roku. Všem, kteří se na této propagaci Chodska podíleli patří srdečný dík.

Setkání se zúčastnilo 439 registrovaných turistů z 35 odborů nejen Plzeňského kraje. Nejpočetnější byly výpravy z Mariánských Lázní, Sušice a Kdyně. Nejvzdálenější byli turisté z Bruntálu a Olomouce.

 Pro účastníky setkání jsme zajistili prohlídku všech kostelů ve městě, věže na náměstí, Muzea Chodska, Galerie bratří Špillarů, kostela na Vavřinci,  muzea Jana Sladkého Koziny v Újezdě a Dřevařského muzea v Peci pod Čerchovem.  Pět odborně fundovaných průvodců provázelo výpravy turistů po městě. O tuto službu mělo zájem přes 200 turistů. Zajistili jsme též posilu vlaků a kyvadlovou dopravu z cíle v Chodově, aby účastníci neměli problém stihnout své spoje. V Kulturním domě v Chodově  jsme zajistili občerstvení a hudební program.Ten byl zpestřen tanečním vystoupením skupiny Hanka domažlického Sokola.

Zajistili jsme i prodej našich turistických suvenýrů  a turistických map. Časopis Turista nám pro účastníky poskytl zdarma asi 90 kg starších čísel časopisu Turista, které jsme rozdávali v místě prezentace v Domažlicích. Informační centrum zajistilo pro všechny účastníky propagační materiály Chodska.  MKS nám poskytlo prostor šaten  a foyer jako zázemí pro prezentaci akce. Zde jsme mohli na 3 výstavních panelech propagovat slavnou minulost i bohatou přítomnost domažlického odboru KČT. Podle mnohých reakcí účastníků se setkání zdařilo. Jejich spokojenost je ta jediná a nejlepší odměna nás, organizátorů.

Kromě našich akcí jsme svojí účastí podpořili i akce okolních odborů. Byly to tyto pochody:

20. 3. Plzeňská šlapka

8. 5. Za Kdyni štíhlejší a Májový senior puchýř v Plzni

15. 5. Chodská bůta5. 6. Přes Krkavec do Plzně

9. 10. Smyčka Radbuzy

16. 10. Podzim pod Zelenou Horou v Nepomuku 

Kromě toho se zástupci našeho odboru účastnili

13.12. Valné hromady odboru KČT Kdyně

8. 1. Valné hromady partnerské turistické organizace Waldverein Furth im Walda  výročních schůzí Dobrovolných hasičů v Domažlicích, Sokola a Orla.

6. 2. Konference KČT Plzeňského kraje v Plzni.

2.5. jsme se zúčastnili oslav domažlických hasičů – svátku sv. Floriána

15.5. jsme byli při předávání Pamětní medaile města Domažlice Konrádyho dudácké muzice. Na  této slavnosti jsme oslavencům předali sladký dárek  turistů – dort s logem Klubu českých turistů, jako výraz poděkování za častou spolupráci na turistických setkáních.

12. 6. jsme byli pozváni na oslavy 125 let partnerské turistické organizace Waldverein Furth im Wald. Slavnosti v ATT centru se zúčastnila 9členná delegace našeho odboru. Při této příležitosti náš odbor obdržel od bavorských kolegů děkovný diplom za 20 let spolupráce a přátelských sousedských styků.Koncem června se nám dostalo velké cti. Byli jsme osloveni Okrašlovacím a sportovním sdružením Český les, který obnovil v Caparticích pomník mecenáši turistů hraběti Jiřímu Stadionovi. Ten se zasloužil mimo jiné i o vybudování cesty z Capartic na Čerchov . Stavbu provedl v roce 1905 vlastním nákladem. Okrašlovací spolek nám nabídl slavnostní odhalení pomníku. To se uskutečnilo

 3.7. Odhalení pomníku provedl předseda domažlického odboru Petr Matějka. Slavnosti předcházela naučná vycházka Po stopách Stadionské slávy na Černé Řece. Vycházky, kterou vedl regionální historik Zdeněk Procházka  se účastnilo asi 200 osob.   Během slavnosti byli Okrašlovacím spolkem oceněni osobnosti, které se významně zasloužily o oživení okolí Čerchova. Z našich členů to byli Ing. Jan Benda a Karl Reitmeier.

Během roku jsme uskutečnili 5  autobusových  zájezdů:

17.4. zájezd na Jarní setkání turistů Plzeňského kraje v Sušici (rozhledna Sedlo, Svatobor a Mlázovy)

22.5. zájezd do SRN (Obersalzberg a Bad Reichenhall)

19.6. zájezd na Šumavu (hrad Helfenburg, Prachatice, Libín, hrad Hus a rozhledna Mařský vrch)

11.9. zájezd do Západních Čech (Františkovy Lázně, rezervace Soos,, Luby u Chebu a Vysoký kámen)

3.10. zájezd do okolí hraničního přechodu Tři znaky (Gibacht, Waldmünchen a Capartice)Všechny zájezdy kromě posledního vedl Karel Bílek, zájezd ke Třem znakům vedla Jaroslava Wollerová.

 Mimo to jsme se 25.9. účastnili zájezdu „Se Sokolem na rozhledny“, který pořádal domažlický odbor Sokola ve spolupráci se Župou Šumavskou. Cílem výstupu byl tentokrát vrch Javorník, Královský kámen a Krásná vyhlídka. Na zpáteční cestě  jsme se ještě zastavili v Dobré Vodě u Hartmanic a v Rejštejně. S organizací zájezdu Sokolům pomáhal Karel Bílek.

V zimním období jsme připravili 3 turistické besedy:

11. 2. Jaroslava Wollerová: Zážitky z cesty po Ugandě.

23. 2. manželé Altmanovi: Cesta na kole po Francii (Burgundsko).

10. 3. Jaroslava Wollerová: Zážitky z cesty po Etiopii.Celkem se těchto besed zúčastnilo 60  zájemců o cestování. Na nájem místností v gymnáziu věnovali účastníci besed 744.- Kč. 

Dále jsme připravili 2 zájezdy do divadla v Plzni

14. 2.  balet Šípková Růženka

7.  11. komedie Impresário ze Smyrny.Oba zájezdy zajistila a vedla Mgr. Emílie Nosková. 

Z dalšího dění v odboru:

Abychom byli lépe informováni o možných dotacích v Plzeňském kraji, podali jsme dne 11. 6. přihlášku do databáze neziskových organizací Plzeňského kraje. Od této doby dostáváme z Krajského úřadu mnoho informací a nabídky různých dotací neziskovým organizacím. 

V červnu minulého roku jsme byli požádáni firmou Top tank Šuranský s.r.o. o uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci. Tato firma vlastní v západních Čechách 11 benzínových stanic a hodlá v Domažlicích na náměstí Míru rekonstruovat hotel Zlatá včela a bývalou Dubinu. Ze strany KČT se jedná o sdílení zkušenosti a budoucí propagaci ubytovacího zařízení. Ze strany Top tank Šuranský je to propagace akcí KČT Domažlice ve svých zařízeních, případně slevy pro turisty v rekonstruovaném hotelu, pokud se rekonstrukce uskuteční. Smlouvu jsme uzavřeli dne 15.6.

V průběhu roku 2010 proběhla veřejná sbírka na opravu rozhledny na Čerchově, která přinesla 133 939 Kč.

Ne vždy se však setkáváme s přízní veřejnosti. 14. 6. nám bylo již po druhé rozbito sklo ve  vývěsní skříňce odboru na domažlickém náměstí. Přesto, že toto bylo nahlášeno policii, viník nebyl vypátrán.

A nyní k našemu majetku. Starost o inventář - sportovní a turistické vybavení má od minulého roku nový správce Svatopluk  Doubek.  O svěřený majetek se stará pečlivě a svědomitě.

Na Čerchově proběhla loni již 10. sezóna. Za rok 2010 navštívilo rozhlednu 6 069 turistů. Celkem od roku 2000 se z ochozu Kurzovy věže rozhlédlo 86 364 turistů.

Návštěvníci Čerchova darovali na opravu rozhledny 5 281 .- Kč. Za rok 2010 věnovali dárci 133 949,- Kč, celkově od roku 2000 to bylo 1 335 796.- Kč. Výdaje na opravy však v roce 2010  vyšly na 125 186 Kč,- Kč a celkově na 2 399 883,- Kč.

První oprava na rozhledně v roce 2010 proběhla již na jaře. V termínu od 24.5. do 18.6. provedla firma ANS střecha s.r.o. tesařské práce. Pomocí výškové techniky byly vyměněny všechny nosné trámy a část podlážky vyhlídkového ochozu. Cena opravy vyšla na 122 086 Kč. Protože se jednalo o značný zásah do rozpočtu odboru, zažádali jsme již v roce 2009 ústředí KČT v Praze o dotaci z rozpočtu na opravy a údržbu turistických zařízení. Přesto, že KČT dostal z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2010 pro celou republiku na tyto účely jen 100 000.- Kč, poskytlo nám pražské ústředí KČT z této částky 80 000.- Kč na Čerchov. Zbytek pněz byl hrazen z našich prostředků.

Další problém o kterém jsme informovali již v loňské výroční zprávě bylo statické zabezpečení rozhledny. Rozpočet na tuto opravu činil 548 822  Kč. Protože tato částka je za hranicí našich možností, podali jsme žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR OSA IV. LEADER, z  opatření Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, podopatření Podpora cestovního ruchu. Na vypracování pracné žádosti byl velmi krátký časový prostor. Bylo nutno obstarat 17 různých příloh  dokladů, vyjádření a doporučení. Přesto se nám podařilo žádost v termínu do 4. 5. odevzdat. Pak proběhla administrativní kontrola přijatelnosti a 18.5. byla žádost předána k bodovému hodnocení výběrové komisi. Po zasedání programového výboru byla předána k zaregistrování na Státní zemědělský intervenční fond do Českých Budějovic. 28. 6. byla žádost zaregistrována a dokumentace zkontrolována. 8.11. nám bylo oficiálně oznámeno, že naše žádost byla  úspěšná a nám byla přiznána dotace 493 939. Kč, což je 90% celkově plánovaných výdajů. Z 44 zájemců o dotaci jich žádost včas podalo jen 25 žadatelů Z nich bylo úspěšných jen 16 projektů.Náš projekt statického zajištění rozhledny byl mezi nim.  Dohoda o poskytnutí dotace byla pak podepsána v Českých Budějovicích dne 1. 12. 2010.

Mezitím jsme 12.11. vyhlásili výběrové řízení, které proběhlo dne 7.12.  Z 5 došlých nabídek byla úspěšná firma Pegisan s.r.o s nejnižší nabídkovou cenou 431 158,34 Kč. Firma, má certifikát na statické zajištění a obnovu objektů. Mezi jinými opravami prováděla statické zajištění hradů Velhartice, Radyně, Křivoklátu, nebo Staroměstské radnice v Praze.

Jakmile to počasí na jaře dovolí, dojde k realizaci opravy - ke statickému zajištění - přespárování a impregnaci zdiva, betonové injektáži a stažení ocelovými táhly. Předpokládaný konec oprav je konec června.

Jen málo odborů v republice vlastní nemovitosti. Většina odborů má jako hlavní náplň organizování turistických akcí. Náš odbor musí kromě toho provádět náročné opravy 106 let staré rozhledny v drsných horských klimatických podmínkách. Žádné dotace nedostáváme, finance sháníme sami. Proto jsme velmi vděčni za každou pomoc. Tou může být například pojištění. Pojištění podnikatelských rizik na rozhledně nám po 5 let hradilo Město Domažlice. V roce 2010 již tato smlouva vypršela, ale 12. 11. byla opět na 5 let Městem Domažlice prodloužena.

Turistická rozhledna slouží nejen turistům, ale celé veřejnosti.   V závěru roku 2010 se na nás obrátila Záchranná služba Plzeňského kraje se žádostí o umístění radiového převaděče včetně anténního systému na Kurzovu věž. Výbor žádost na mimořádné schůzi projednal a schválil. Roční nájemné činí 20 000.- Kč. Rozhledna tak od 25. 11. slouží ke vzájemné komunikaci posádek vozů Záchranné služby.

Do sezóny 2011 máme pro turisty připraven nový suvenýr – originální pamětní minci Čerchov v sérii Pamětník, v provedení patinované mosaz, průměru 36 mm. Zatím se jedná se o prodej 100 ks této mince komisním prodejem. Podle zájmů návštěvníků pak rozhodneme o dalších objednávkách.

Ke určité změně došlo i na Hrádku. Majitel Chodské chalupy firma Hrbáček s.r.o. nás požádala o umožnění vrtu pro zajištění dodávky pitné vody  Chodské chalupy na Hrádku. Žádost jsme projednali a 30. 7. jsme vydali souhlas se zřízením věcného břemene – stavby vrtu.

12. 8. jsme podepsali  kolaudační souhlas Chodské chalupy na Hrádku. Od poloviny srpna tak již Chodská chalupa slouží veřejnosti. Pro členy KČT poskytuje 10% slevy na ubytování v chatkách.

Slevy Eurobeds pro členy KČT dále poskytuje i Muzeum Chodska (20% na vstupném), Galerie bratří Špillarů (20% na vstupném), Foto Slačík (10% na fotopráce) a knihkupectví  Haasová (5% na knihy a mapy). Je jen na turistech, zda tyto výhody budou využívat a poskytovatelé slev budou ochotni je pak dát i v příštím roce.

Do turistické činnosti patří i činnost značkařská. Našim  značkařům turistických tras za tuto nenápadnou, ale celosvětově uznávanou činnost patří velký dík. Aktivních bylo 20 značkařů z 25 evidovaných. Na domažlickém okrese bylo obnoveno 190 km značených tras, vyvěšeno 5 map a 109 plechových směrovek a tabulek. Na plnění úkolů bylo z dotace krajského úřadu vynaloženo 36 040.- Kč.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří podporují náš odbor ve snaze ukázat vnímavým  turistům  krásy Chodska a najít i zdravý a hodnotný životní styl v  turistice.

Do nového roku 2011 Vám všem přejeme mnoho zdraví a radosti z turistiky.

   Zpráva o činnosti KČT – odbor Domažlice za rok 2009    

       Domažlický odbor, největší odbor v Plzeňském kraji, měl 31. 12. 2009 169 členů. V průběhu roku přistoupili 2 noví členové: Paní Ivana Dufková a pan Walter Spiess.Bohužel nás navždy opustil  pan Jakub Blacký.Čest jeho památce.  

        Činnost odboru řídil 11 členný výbor který se pravidelně scházel 1x měsíčně. K menší změně ve  složení výboru došlo v měsíci březnu, kdy na vlastní žádost pro neshody v otázce investorské činnosti odešel pan inženýr Svatopluk Krejsa. Na jeho místo postoupil 1. náhradník z loňských voleb pan Miroslav Ryšánek.   

      První akcí loňského roku bylo již 36. Novoroční setkání turistů na Vavřinci, jehož se účastnilo 68 osob. Všichni si z rukou pana Ryšánka odnesli na památku pěknou novoročenku.           Tentýž den v 10 hodin odstartoval 11. ročník Novoročního výstupu na Čerchov. Zúčastnilo se na 250 osob. V průběhu akce byla uspořádána novoroční sbírka, t. zv. Novoroční čtyřlístek. Ve prospěch handicapovaných turistů, na výstavbu stezky pro vozíčkáře vybráno od 136 dárců 4 040.- Kč. Setkání na Čerchově se mimo jiné účastnil i starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach, starosta Klenčí pod Čerchovem Karel Smutný, starosta Waldmünchenu Franz Löffler, ředitel Městských lesů Domažlice Ing. Jan Benda a Franz  Priffling z Waldmünchenu v historickém kroji ponocného. Ten ve verších pozdravil přítomné a popřál Čerchovu jen to nejlepší.         Třetí akcí 1. ledna loňského roku byla Novoroční vycházka na Díly s účastí 15 turistů. 15.1. proběhla valná hromada odboru, na níž byl zvolen nový výbor na další čtyřleté období.         Turistické vycházky pro veřejnost jsme pořádali celkem 29x. 314 účastníků při nich ušlo 343 km.  Nejaktivnější chodkyní byla p.Tauerová, Léblová a Němcová, které nachodily  celkem 4.390 km. Vycházky připravili a vedli tito vedoucí: nejčastěji Karel Bílek, a dále Svatopluk Doubek, Marie Senohrábková, Marie Janutková, Emílie Nosková,  Anna Léblová, Jiří Mathauser a Petr Matějka.         Připravili jsme  3 celodenní výlety: 8.3. okolo Nýrska, 18.4. na Šumavu do Ferdinandova údolí a 26.4. k prameni Radbuzy.8.5. jsme pro zájemce o cyklistiku připravili cyklovýlet do okolí Přimdy a Bělé nad Radbuzou.   

       Z větších akcí jsme uspořádali 4. 4. 2009 Odemykání České studánky s účastí asi 450 osob. ČD dobře zvládly ranní i odpolední nával turistů, policie ČR zajistila bezpečný přechod obchvatu České Kubice a Městské lesy se tradičně postaraly o občerstvení u Zelené chýše. Z hostů jsme přivítali starostu Domažlic Ing. Miroslava Macha, starostu Furth im Wald Johannese Müllera, ředitele Městských lesů Domažlice Ing. Jana Bendu a  vedoucího skupiny turistů Waldverein Furth pana Hocha. Studánku odmykal starosta Domažlic Ing. Mach a starosta Furth im Wald Müller. Studánku vzorně opravily a její okolí  upravily Městské lesy Domažlice.  V Chodově pak proběhla sbírka na Čerchov, která vynesla 1 262 Kč díky tombole, kterou připravili manželé Krejsovi. Poděkování patří i paní Navrátilové za její nepřekonatelné chodské koláče.   

       Májové vycházky rodičů s dětmi 1. 5. se na 4km trase pod Vavřincem  zúčastnilo 148 osob, z toho bylo 72 dětí.  Během cesty děti plnily sportovní disciplíny. Při organizaci akce  nám pomáhal Dům dětí a mládeže Domino a v cíli domažličtí Junáci.          Dne 13.6. jsme uspořádali při příležitosti 10. výročí navrácení Kurzovy věže Setkání turistů na Čerchově. Zúčastnilo se ho asi 300 turistů.  Hudební doprovod zajistil soubor Haltravan z Klenčí a Chodovanka z Domažlic. Z hostů jsme zde přivítali místostarostu Domažlic Pavla Wolfa a starostu Waldmünchenu Franze Löfflera. Z rukou zástupce krajského výboru KČT v Plzni Ing. Votavy jsme převzali ocenění za 3. místo v celostátní  soutěži Turisté přírodě za brigádnickou činnost. Velkou zásluhu na tom mají pánové Bílek, Doubek a Krčma za práce na Čerchově. 

    19. 9. se konala tradiční Vzpomínková pěší pouť z Klenčí do Furthu. Mezi asi 200 účastníky bylo 70 českých. V úvodu účastníci pouti uctili památku spisovatele Jindřicha Šimona Baara položením kytice na jeho hrob v Klenčí. U náhonu Bystřice, na tzv. Köglerově zastavení zajistily Městské lesy Domažlice a turisté z Furthu společné občerstvení pro účastníky pouti. V cíli cesty na hřbitově ve Furthu jsme položením věnečku vzpomněli na zakladatele pouti pana Oskara Köglera. Pak se  všichni sešli na společné mši ve hřbitovním kostelíku a po jejím skončení se přesunuli do společenského centra v  Kolpinghausu, aby se posilnili a pobavili po namáhavé  cestě.    

     26. 9. jsme uspořádali tradiční, již 21. ročník  akce Toulky zlatem podzimu. Tohoto pochodu pro rodiče s dětmi se zúčastnilo 86 osob, z toho bylo 50 dětí. Na 4 zastaveních děti poznávaly podzimní plody, savce, ptáky a houby. V cíli na louce u Havlovic bylo díky domažlickým Junákům připraveno ohniště pro opékání vuřtů.    

      7. 11. jsme zamykali Českou studánku. Účast veřejnosti byla opět velmi vysoká: 300 turistů. Studánku zamykal domažlický starosta Ing. Mach a předseda Waldverein Furthu im Wald Walter Spiess.  Mezi hosty byli poslanec Jan Látka, poslankyně Mgr. Marcela Merinová, senátorka JUDr Jiřina Rippelová a ředitel Městských lesů Domažlice Ing. Jan Benda. Sbírka v Chodově vynesla 604.- Kč, paní Navrátilová darovala 500.- Kč.    

 Kromě námi organizovaných akcí jsme svojí účastí podpořili akce okolních odborů. Byly to:22. 2. Český zimní sraz turistů v Bělé nad Radbuzou21. 3. Plzeňská šlapka22. 3. Jarní setkání turistů Plzeňského kraje v Rochlově  25. 4. Gymnaziální pochod Lenochod8. 5. Májový senior puchýř v Plzni9. 5. Oslavy 120 let časopisu Turista v Mlázovech16. 5. Chodská bůta27. 7. Slavnostní otevření lesního altánu na Tanaberku26. 9. Zájezd se Sokolskou župou šumavskou s výstupem na Javorník16. 10. Pochod Podzim pod Zelenou horou v Nepomuku21. 11. Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje ve Stříbře Mimo to se zástupci našeho odboru účastnili 23. 1. Valné hromady partnerské turistické organizace Waldverein Furth im Wald24. 1. Valné hromady Dobrovolných hasičů v Domažlicích14. 2. Pošumavského věnečku Sdružení rodáků a přátel Chodska a       Pošumaví v Praze14. 2. Konference oblasti Plzeňského kraje v Rybníku5. 3. Schůze honebního společenstva Všeruby, jehož jsme členem          Během roku jsme uskutečnili 4 autobusové zájezdy:23. 5. Křivoklátsko – hrad Křivoklát, Rakovník, muzeum ČD v Lužné, hrad Krakovec a zříceniny hradu Angerbach23.7. Šumava – Velký Javor a Velké javorské jezero – 2 autobusy5. 9. Vojenská základna NATO na Hohen Bogenu3. 10. Manětín, sopka Příšovská homolka, Plasy, Býkov, Hromnické jezírko a Muzeum letecké techniky ve Zruči Všechny zájezdy připravil a vedl Karel Bílek, při zájezdu na Šumavu pomáhal Jaromír Krčma..         V zimním období jsme připravili 4 turistické besedy:22.1. Petr Matějka: Video z oslav 120 let KČT v Praze12.2. Manželé Altmanovi: Na kole za Kelty do Bretagne a Normandie5.3. Jaroslava Wollerová: Národní parky Tanzanie a Ugandy19.11. Dr. Petr Větrovský: Jižní Amerika – Patagonie, Chile, Ohňová země Celkem se těchto besed zúčastnilo 131 zájemců o cestování. Na nájem místností v gymnáziu věnovali účastníci besed 1056.- Kč.          Dále jsme připravili 2 zájezdy do divadla v Plzni8. 2. – Zkrocení zlé ženy8. 11. Muzikál Řek Zorba Snažíme se i o celostátní propagaci Chodska. Loni opět se Čerchov dostal do vysílání Českého rozhlasu Plzeň. 16. 7. v pořadu Poradíme Vám – kokteilu Českého rozhlasu Plzeň zpovídala v půlhodinovém pořadu vysílaném naživo redaktorka Květa Bodolová Ing. Jana Bendu a Petra Matějku.                     A nyní k našemu majetku. Starost o sportovní a turistické vybavení –předal správce Jaroslav Lukášek novému správci Svatopluku Doubkovi. Protože inventář prakticky nebyl využíván, rozhodl výbor nabídnout 15 stanů, 13 spacích pytlů  a 14 vložek do spacích pytlů domažlickým skautům. K bezplatnému  převodu došlo 14. 9. 2009.          Na Čerchově proběhla loni již 9. sezóna. Za rok 2009 navštívilo rozhlednu 8 350 turistů. Celkem od roku 2000 se z ochozu Kurzovy věže rozhlédlo 80 295 turistů.         Návštěvníci Čerchova darovali na opravu rozhledny 10 014.- Kč. Za rok 2009 věnovali dárci 74 356,- Kč, celkově od roku 2000 1 201 847.- Kč. Výdaje na opravy však letos vyšly na 51 607,- Kč a celkově 2 274 697,- Kč. V loňském roce byly horolezeckou technikou provedeny nátěry podlážky ochozu, vlastními silami  jsme 2x natřeli všechny venkovní stoly a lavice a zábradlí na verandě. Severní stranu verandy, jsme nechali zasklít, abychom vytvořili pro odpočívající turisty příjemné závětří.         V průběhu roku  však nájemce pan Mathauser upozornil na obnovující se spáry v ostění oken západní strany věže. Závadu jsme nechali posoudit statikem p. Ing. Kůtovou a stav. technikem p. Pavlíkem. Žádná místní stavební firma však nebyla schopna takto náročné opravy provést, proto jsme obrátili pozornost dále. Vzhledem ke zkušenostem se záchranou historických objektů a zárukou kvalitních oprav jsme oslovili plzeňskou firmu Pegysan s.r.o. Po prohlídce rozhledny ředitelem firmy byla navržena betonová injektáž a stažení zdiva ocelovými táhly a přespárování severní strany. Vzhledem ke stavu zdiva je však nutno postavit lešení. Náklady na opravy byly vyčísleny na cca 500 000,- Kč. Problém tvorby spár je způsoben tím, že stěny věže jsou z vnější a vnitřní zděné vrstvy, mezi nimiž je sypaná zem a hlína. Zatékající voda pak v zimě zmrzne a led zdivo trhá. Zdivo bylo přespárováno již před 9 roky, avšak stáří věže, klimatické podmínky a hluboké předchozí poškození způsobilo zvětšování trhlin. Dále bude nutno vyměnit 3 okenice na jižní a východní straně ochozu. Při prohlídce podlážky bylo zjištěno její poškození v jihozápadním rohu ochozu. Na jaře bude tedy nutná důkladná odborná prohlídka a výměna poškozených částí. Vzhledem k tomu, že dřevěná nosná konstrukce a podlážka se musí každoročně horolezeckou technikou znovu natírat a že přesto životnost dřevěných prvků není dlouhá, navrhujeme nechat zhotovit projekt a posléze realizovat kovovou nosnou konstrukci a podlážku ošetřenou dvojnásobným žárovým pozinkováním. Cena za kovovou konstrukci je rovněž cca 500 000,- Kč. Protože nastíněné oprava jsou nad naše finanční možnosti, obrátili jsme se se žádostí o pomoc na ústředí KČT v Praze. Dále jsme oslovili Krajský úřad Plzeň, město Domažlice, obce Klenčí, Chodov, Českou Kubici, Babylon, Správu CHKO Český les v Přimdě, Západočeskou energetiku, Západočeskou plynárenskou, Bohemia Sekt Plzeň, Stock Plzeň, nakladatelství Fraus, Plzeňskou energetiku, Plzeňskou teplárenskou, Škodu Holding, Plzeňský prazdroj, ACHP Domažlice, Karpem, Stafiko a Autodopravu Fronk. Pomoc nám přislíbil i poslanec Jan Látka a senátorka JUDr Jiřina Rippelová. Čeká nás těžký rok, avšak s opravami nelze otálet.                    Do nové sezóny 2010 máme připraven na Čerchov nový suvenýr – magnetku s kolorovanou historickou fotografií Kurzovy věže.                  Na Tanaberku došlo díky iniciativě obce Všeruby a občanského sdružení Tanaberk k rozsáhlé úpravě okolí kostela sv. Anny. Občanskému  sdružení Tanaberk jsme dlouhodobě pronajali náš pozemek – parcely po bývalé turistické chatě, na kterém sdružení vybudovalo kamenný tzv. Lesní altán. Veřejnosti byl slavnostně předán 27.7.2009.                               Ke změně došlo i na Hrádku. Majitel Chodské chalupy pan Hrbáček nás požádal o umožnění rekonstrukce, opravy a přístavby Chodské chalupy. Výbor žádosti o dlouhodobý pronájem několika m2 vyhověl. Oprava měla proběhnout do konce loňského roku, došlo však ke zpoždění.  Do turistické činnosti patří i činnost značkařská. Našim  značkařům turistických tras za to patří náš dík. Aktivních bylo 23 značkařů z 26 evidovaných.                    Na závěr mi dovolte poděkovat Městu Domažlice za finanční podporu turistických akcí pro veřejnost,          Městským lesům Domažlice za trvale vynikající spolupráci a za budování turistických zařízení a informačních tabulí.                   Děkujeme všem, kteří nás podporují ve snaze ukázat turistům  přírodní a kulturní bohatství Chodska.  

Do nového roku 2010 mnoho zdraví, štěstí a ra 

Bilder von der Jahresversammlung 2009

Neujahrswanderung 2009 des Touristikclubs Domazlice

Traditionsgemäß führte der Touristikclub Domazlice am 1. Januar 2009 seine zum Neujahrswanderung Cerchov durch. Zeige sich dabei, dass. es die Stadt Waldmünchen bestens versteht, ihre Beziehungen zum böhmischen Nachbarn zu pflegen.  Dies zeigt sich auch das ganze Jahr über bei verschiedenen  Anlassen, zuletzt beim Treffen mit ein Silvester   Sicherheitskräften und Politikern beider Seiten.  Einen weiteren Beweis dafür gab es bei der Neujahrswanderung des Touristikclubs Domazlice, die von zum Capartice Cerchov führt. Viele Mitglieder des Touristikclubs Domazlice, angeführt  Dessen von 1. Vorsitzenden Petr Matejka und Dessen Stellvertreter Karel Bilek Sowie auch einige Teilnehmer bayerische,   waren bei eisigen Temperaturen zum Cerchov marschiert, wo sie sich gut in der geheizten Hütte des Touristikclubs aufwärmen konnten. Unter den Wanderern befanden sich auch die Bürgermeister Miroslav Mach aus und Domazlice  Charles Smutny Klenci Sowie aus Dessen Stellvertreter Jan Benda.

Ihre Verbundenheit mit dem Touristikclub Domazlice stellten Bürgermeister Franz Löffler und Franz Prifling, In seiner Rolle als "Nachtwächter", mit einem  Besuch bei den am Cerchov böhmischen Wanderern unter Beweis. Sie waren Jedoch nicht von den ganzen Weg zum Capartice Cerchov marschiert. Der Leiter der Städtischen Wälder Domazlice, Jan Benda, hatte sie kurz unterhalb des Cerchov chauffiert und dann war der Fußweg nicht mehr so weit.

"Nachtwächter" Franz Prifling sagt in der Hut sein und auf Sprüchchen Schliesslich Wünsche allen ein gutes und gesundes neues Jahr.  Für Seinen Auftritt Erhielt er viel Beifall von den Touristik-Mitgliedern aus Domazlice.

Anschließend wurde in der Hütte und noch gemütlich gefeiert Jiri Turmwart Mathauser Sorge nach gut überstandener Herzoperation dafür, dass. alle mit wärmenden Getränken versorgt wurden, Ehe dann wieder nach der Capartice Rückweg angetreten wurde.

Für eine nette Geste hatte Claus Wietek gesorgt. Er Schenke dem Touristikclub Domazlice ein Stativ, damit die Fotografen am Cerchov gute Fotos machen Können, ohne das sie ein Stativ mit zum Cerchov schleppen müssen.

 

 

Programm Touristikclub Domazlice

Turistické akce v prosinci

Neděle 2. 12.

Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD ve 12.32 hod.  na Babylon. Trasa: Babylon, akvadukt, po cyklostezce přes Havlovice do Domažlic (7 km). Vede P.Matějka.

Neděle 9. 12.

Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod. u Golema. Trasa: Domažlice, Újezd, Trhanov (návštěva výstavy betlémů), 6 km.  Vede M. Janutková. 

Neděle 16. 12.

Turistická vycházka – loučení se starým rokem. Sraz ve 13 hod. u Sokolovny. Trasa: Luženičky a zpět (6 km). Vede K. Bílek.     Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí domažličtí turisté.

Připravujeme

Úterý 1. 1.

Novoroční setkání turistů na Vavřinci v 0.30 hod. - 1.30 hod. (40. ročník). Na památku novoročenka. Vede M. Ryšánek.

Novoroční výstup na Čerchov (15. ročník, 8 km). Sraz v 10 hod. na parkovišti v Caparticích. Na památku novoročenka. Vede J. Kuželka. V průběhu akce proběhne sbírka „Novoroční čtyřlístek“ ve prospěch výstavby turistické trasy pro handicapované turisty.

Novoroční vycházka na Díly. Odjezd ze zastávky ČD ve 13.05 hod. do Klenčí pod Čerchovem. Trasa: Klenčí, Díly, Postřekov (8 km). Vede M. Senohrábková.